Polityka prywatności

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Ptaszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Kreska Przemysław Ptaszyński z siedzibą przy ul. Hutniczej 125, w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-873), tel.: 533-338-331, adres e-mail: przemyslaw.ptaszynski@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest realizacja Państwa zamówienia oraz ewidencja podatkowa i statystyczna.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione podmiotom trzecim, zwłaszcza podwykonawcom, firmom transportowym (w przypadku dostawy towaru), firmom kurierskim (w przypadku wysyłki towaru). Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt UE