Projekty UE

logo_UE

Studio Kreska Przemysław Ptaszyński  realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Studio Kreska Przemysław Ptaszyński realizuje projekt mający na celu uzupełnienie linii produkcyjnej Studio Kreska Przemysław Ptaszyński w wyniku, którego nastąpi rozpoczęcie produkcji mebli do samodzielnego montażu i frontów frezowanych.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich utrzymany zostanie poziom zatrudnienia w firmie, a ponadto planowane jest zatrudnienie dodatkowego pracownika.

Wartość projektu to 202.950,00 PLN, a wsparcie Funduszy Europejskich wynosi 60.000,00 PLN.

plakat

Projekt UE